1 IZVRŠITELJ/ICA
Uvjeti: za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:
- završen sveučilišni diplomski studij, ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, ili s njim izjednačen studij,
- pet godina rada u muzejskoj djelatnosti, ili deset godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja,
- odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ima znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

The minimum deposit in online casinos: how is it? In order for you to play at your favorite casino constantly, you will sooner or later have to make a deposit anyway: this operation is needed precisely so that you can take advantage of a number of different bonuses presented to you by online gambling establishments, and even in some episodes it will also be so that you can withdraw your received prize. And that's just the amount that you'll be able to deposit into your account is entirely up to you - there are so many different casinos with a minimum deposit in which, having deposited your account, even say, only $1, you can enjoy all the benefits and privileges of visitors to this casino. Casino https://casinosworld.ca/1-dollar-min-deposit-casinos/ has a minimum deposit of $1. This helps you save your money and get the most out of the game. In very most casino clubs, a prerequisite for cashing out interest is a deposit - which means that only after expanding your account by some amount, you can very easily release the winnings you have received, say, as a result of the application of any bonuses. That is why all online casinos with no deposit bonus or minimum deposits are a very lucrative option for anyone who has decided to set out to make a lot of money from gambling. You shouldn't spend very large amounts on your 1st deposit, however, even if you deposit $1 or $5, you just get access to absolutely all of the benefits that casino customers receive.

Ravnatelj/ica se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada.
Iznimno, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada za ravnatelja/icu lokalnog muzeja koji obavlja muzejsku djelatnost na određenom lokalnom području može biti imenovana osoba koja ima završeno obrazovanje propisano ovim natječajem, jednu godinu rada u muzejskoj djelatnosti ili pet godina rada u kulturi, znanosti, ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost Muzeja, odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ima znanje najmanje jednog svjetskog jezika.

Kandidat za ravnatelja/icu uz Prijavu na Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice prilaže:
- diplomu u izvorniku ili u ovjerenoj fotokopiji,
- dokaz o godinama rada u skladu s uvjetima iz ovog Natječaja,
- dokaz o poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika ili vlastoručno potpisanu izjavu o tome,
- presliku osobne iskaznice ili domovnicu,
- uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana,
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja,
- životopis.
- suglasnost (privolu) za korištenje osobnih podataka

Ravnatelja/icu imenuje ministar kulture uz prethodno pribavljeno mišljenje gradonačelnika Grada Malog Lošinja, na četiri godine.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: Muzej Apoksiomena – Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja Apoksiomena, Riva lošinjskih kapetana 13., 51 550 Mali Lošinj s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu Muzeja Apoksiomena“, u roku od 15 dana od dana objave u dnevnom tisku i u Narodnim novinama.

Kandidati će biti pisano obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.